Що таке кейс-менеджмент і як він працює?

У роботі ГО « Маріупольська асоціація жінок «БЕРЕГИНЯ» кейс-менеджмент давно зарекомендовав себе як якісний метод, відповідно до якого кейс-менеджер здійснює оцінку потреб людини та його сім’ї. Організовує, координує, проводить моніторинг, представляє інтереси людини задля задоволення потреб, з подальшою оцінкою цих дій.

Метою кейс-менеджменту як методу є підвищення якості, забезпечення потрібних людині послуг, а також забезпечення їх необхідною індивідуальною підтримкою.

Кейс-менеджмент – це чіткий алгоритм, в якому один етап послідовно переходить в інший, від виявлення потреб клієнта до кінцевої стадії вирішення їхніх проблем.

Постійно підтримуючи свого «підопічного» кейс-менеджер не просто виконує свої обов’язки, але й заохочує його до більш активного життя.

Оскільки кейс-менеджмент застосовується з різними групами клієнтів, відповідно до їх стану та проблем обирається та чи інша модель кейс-менеджменту.

Під час узагальнення результатів роботи, організація з’ясувала збільшення кількості позитивних результатів роботи з клієнтами після впровадження в практику кейс-менеджменту.

Кейс-менеджмент – це процес, який розвивається за певними ключовими стадіями. Традиційні стадії кейс-менеджменту такі:

  1. Входження в контакт – наприклад, аутріч; визначення, чи підходить програма клієнта; залучення в програму.
  2. Оцінка – визначення можливостей і потреб клієнта.
  3. Планування, визначення цілей – розробка спільно з клієнтом ясного плану, який містить цілі, відповідні потребам, і використовує можливості, виявлені при оцінці. План повинен складатися з об’єктивних цілей, бути прив’язаний до часу і регулярно оновлюватися.
  4. Інтервенція – визначення послуг та видів допомоги, що підходять під даний етап плану. Направлення клієнта туди, де він може отримати ці послуги і допомогу.
  5. Моніторинг / оцінка – перевірка того, чи працює план і чи приносить його виконання очікувані результати.
  6. Завершення – закриття випадку, після того як план виконаний і за допомогою виконання плану досягнуто бажаного ефект в задоволенні потреб, виявлених на стадії оцінки.

Фото Кохно І. – Мультифахова команда працює у Лебединському
Фото Кохно І. – Кейс-менеджер Дмитро та юрист Олександр працюють в Нікольському районі
Фото Кохно І. – Мультифахова команда у Виноградному