Пошкодження майна через війну. Що робити?

В результаті російської військової агресії проти нашої країни і бойових дій багато наших громадян стикнулися з необхідністю фіксування фактів руйнування та пошкодження належного останнім майна.

З вказаною метою Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26 березня 2022 року № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» (надалі – «Постанова № 380»). 

Цією постановою запроваджено 1) збір та 2) облік інформації про пошкоджене та знищене внаслідок, бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно громадян України з метою подальшого застосування механізмів для поновлення порушених майнових прав фізичних осіб, а також визначено механізм звернення з інформаційним повідомленням про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Отже, який алгоритм дій запропонований Постановою № 380? Давайте його розглянемо.


Хто має право звернутись:

Власники пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації та/або їх уповноважені представники.

Куди звертатись:

на Портал Дія, шляхом заповнення інформаційного повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія або ж звернутись до адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

Хочу звернути увагу, що подача інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання або перебування особи.

Які відомості включає в себе таке інформаційне повідомлення:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія);

3) контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

4) відомості про нерухоме майно:

– тип об’єкта нерухомого майна (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок);

– реєстраційний номер нерухомого майна згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);

– загальна площа нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

5) адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

6) інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

7) відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

8) відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності).


Відтак, перед поданням відповідного інформаційного повідомлення слід підготувати документи про право власності на нерухоме майно для того, щоб правильно вказати всі необхідні дані.

При цьому варто звернути увагу, що дія Постанови № 380 поширюється лише на знищене та пошкоджене нерухоме майно (квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки), яке знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.