Часті запитання: кредити і воєнний стан

До нашої організації почали часто звертатись із питаннями щодо кредитів, які були оформлені до початку російського вторгнення та введення воєнного стану. А тому давайте розберемо найактуальніші питання та зміни у законодавстві.

Кредити під час воєнного стану. Що змінилося?

В умовах воєнного стану з метою полегшення ситуації для позичальників договору споживчого кредиту було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022, яким було внесено зміни до Законів «Про споживче кредитування»  та «Про іпотеку», а тому давайте визначимо саме головне:

  1. Війна не є підставою для повного звільнення позичальників від кредитів, а тому жодного автоматичного списання або прощення боргів за кредитами  банківськими установами немає.
  2. Під час воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення позичальник не несе відповідальності у разі прострочення платежів за кредитом. Фінансовій установі заборонено нараховувати неустойку (штраф, пеню) або інші платежі, які за своєю суттю є платою за прострочення платежів, а всі такі платежі, нараховані з 24 лютого 2022 р., підлягають списанню. Це правило застосовується до усіх кредитів — як споживчих, так і підприємницьких.
  3. Проценти продовжують нараховуватись, проте за споживчими кредитами, отриманими фізичними особами, забороняється збільшення процентної ставки у разі несплати чергових платежів за договором. Єдиний випадок, коли процентна ставка може збільшуватись, — якщо в договорі передбачена змінювана процентна ставка.

Звільнення від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені), інших платежів за договором та заборона збільшення процентної справки також розповсюджуються на:

  1. договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до 1-го місяця;
  2. договори позики, що не передбачають сплати будь-яких платежів за користування наданими коштами;
  3. кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника ринку цінних паперів;
  4. кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;
  5. кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб;
  6. несанкціонований овердрафт (перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою обумовленого договором кредитного ліміту);
  7. кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24.2022 за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таким договором, підлягають списанню.