Юридичні питання громадян та відповіді наших юристів

Нижче наведено декілька реальних питання громадян, з якими працювали юристи нашої команди.


Питання: Я іду в академічну відпустку ( народила дитину) хочу дізнатися чи зберігається державне місце, якщо студент йде в академічну відпустку чи це місце автоматично переходить іншому?

Відповідь: Наказ МОН Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти. Це Положення визначає порядок надання студентам вищих закладів освіти академічних відпусток, а також порядок проходження студентами повторного курсу навчання.

Академічна відпустка - це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, що зумовлені гострим захворюванням і потребують тривалого відновлювального періоду лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік. Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю 
України ( 322-08 ).

П. 19.Положення передбачає, що студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії. Тобто, державне місце за Вами буде збережено


Питання: Маю дитину якій шість місяців,хочу вийти на роботу,а дикретну відпустку переоформети на чоловіка,але в сільській раді відповили,що це неможливо вже чотири роки

Відповідь: Переоформити відпустку по догляду за дитиною до 3-х років на батька дитини можливо відповідно до законодавства України, якого не відміняли. Щоб офіційно оформити подібну відпустку на батька, матір дитини від самого початку, за своїм місцем роботи, подає письмову заяву на ім'я власника або керівника про те, що вона виходить на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. За результатом розгляду заяви жінці видається довідка про те, що вона вийшла на роботу, і що виплата допомоги по догляду за дитиною припинена. Цього достатньо для оформлення відпустки на тата, оскільки відповідно до частини 4 статті 20 Закона України «Про відпустки», щоб оформити відпустку по догляду за дитиною батько повинен надати роботодавцю: заяву про надання такої відпустки; копію свідоцтва про народження дитини; довідку з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, і що виплата допомоги по догляду за дитиною їй припинена (із зазначенням дати). Відпустку по догляду за дитиною для тата роботодавець оформлює наказом, в якому зазначає дату її початку. Щодо терміну закінчення відпустки, то в наказі його можна не зазначати, адже батько має право перервати відпустку у будь-який момент і повернутися на роботу. За чоловіком, який перебуває у декретній відпустці, зберігається безперервний трудовий стаж і право на пенсію. Крім того на нього розповсюджується норма щодо неможливості розірвання із ним трудових відносин з ініціативи роботодавця протягом цього періоду. Відповідно до частини 4 статті 18 Закона України «Про відпустки» протягом перебування у відпустці по догляду за дитиною як батько, так і мати за бажанням можуть працювати неповний робочий день або працювати на дому. Це означає, що тато в декреті за бажанням має повне право продовжувати працювати на попередньому місці роботи на умовах неповної зайнятості. Таким чином за ним зберігається право на отримання допомоги, але при цьому він продовжує працювати за більш гнучким і зручним для нього графіком.


Питання: Маю 40 років трудового стажу.На утримані 2 чол. та тільки я працювала.Працювала у ФОП з 2012 року.В квітні 2015 року прооперована,та з липня 2015 року надана інвалідність.Після виходу на роботу виявляється,що змінився штатний розпис з 1 квітня 2015 року,але в центр зайнятості звіт 3 ПН не подався про зміни які відбулися.Мені запропоновано звільнитись.Після відмови мене попередили про скорочення.Та через 2 місяці скоротили зг.ст.40 п.1,формулировка в наказі- в зв"язку з фінансово-господарською необхідністю.Центр зайнятості закрив трудовий договір , про що я дізналась в судовому засіданні. В центрі зайнятості відповіли,що вони поступили правомірно. А як же тоді необхідність надання до центру зайнятості работодавцем пакету документів в якій має входити довідка про нараховані суми,належні працівникові при звільнені, про які власник повинен письмово повідомити працівника перед звільненям.Допоможіть,будь ласка,в центрі зайнятості по місцю проживання не можливо це зробити.

Відповідь: При скороченні штату до центру зайнятості подають лист в якому повідомляються ЦЗ про скорочення на підприємстві з переліком скорочених посад. Працівників, яких скорочують попереджають до дати звільнення за два місяці, та виплачується вихідна допомога, таких даних до ЦЗ не подають. Виплачені суми заробітної плати мають відображатися у пенсійному фонді.