З січневих тренінгів

Тренінг сьогодні є незамінним елементом системи навчання й розвитку, бо це насамперед навчання, що опирається на досвід людини, а також допускає, що присутні на тренінгу люди, окрім отримання нової інформації, мають можливість відразу використовувати її на практиці, виробляючи нові навички.

Командою Маріупольська Асоціація Жінок Берегиня розроблено низку тренінгів для громадян. З січня місяця тренінги проводяться як в офісі так і під час виїздів:

  • «Права людини на рівні місцевої громади» 
  • «Інструменти захисту прав людини в умовах гуманітарної кризи в Україні»
  • «Інтегрування принципу рівних прав та можливостей і дотримання принципу недискримінації у місцеві ініціативи в умовах вирішення конфлікту»
  • «Децентралізація в Україні – теорія та практика»
  • «Кейс-менеджмент для вразливих груп населення»

Тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання ініціалізують весь потенціал людини: рівень та обсяг її видів компетентностей, які мають місце в професійній діяльності (соціальна, соціально-психологічна, цілевизначальна, комунікативна, технологічна, продуктивно-результативна, прогностична, аналітико-синтетична, ситуативна, організаційна, емоційна та інтелектуальна), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо.


На думку фхівців, тренінг, подібний до самого життя в мініатюрі.