Розвиток громад

Одним із напрямків нашої роботи є інформування мешканців населених пунктів на півдні Донеччини щодо процесів децентралізації, адже із створенням об’єднаної територіальної громади органи місцевого самоврядування отримають фінансову самостійність і владні повноваження, що, без сумніву, є реальним стимулом для розвитку територіальних громад.

З іншого боку, для непоінформованих це може здаватися ризиковою справою. На жаль, сільські голови нерідко бояться втратити самостійність і робочі місця, вважаючи, що з децентралізацією віддалені села поступово вимруть. Разом з тим, треба брати на себе велику відповідальність за відновлення інфраструктури доріг, розвитку освітніх та медичних округів.

Моніторинг, який проводить наша команда показує, що у сільських голів, які так чи інакше традиційно формують думку людей на селах, є своє бачення щодо цього реформування. І острахів у них вистачає. Тому ми активно працюємо саме з сільскими головами долучаючи до роботи місцвих активістів. Пояснюємо, що, незабаром той час, коли термін «добровільне» у назві Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» зникне з подальшим адміністративним об’єднанням громад, ніхто їх і запитувати не буде: що, та як краще зробити. Тож, сьогодні варто спробувати об’єднатися та сформувати свої пропозиції до Перспективного плана. Для цього командою було проведено тренінги:


«Врахування цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад»

 • Глобальні та національні цілі сталого розвитку до 2030 року
 • Впровадження принципів сталого розвитку в Україні на регіональному рівні
 • Методология розроблення Стратегій сталого розвитку громад
 • Вироблення рекомендацій щодо врахування цілей сталого розвитку у Стратегіях розвитку територіальних громад

«Децентралізація в Україні – теорія та практика»

 • Що таке децентралізація в українському вимірі і чому вона необхідна?
 • Місцеве самоврядування та децентралізація в Європі
 • Історія реформ адміністративно – територіального устрою та становлення місцевого самоврядування в Україні. Українська реформа 2014-2016 роки.
 • Конституційна основа адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні, базове законодавство та тенденції до його змін
 • Органи та посадові особи місцевого самоврядування: повноваження та способи діяльності
 • Ресурси місцевого самоврядування. Розумне зростання, як новий тренд планування місцевого розвитку
 • Співробітництво територіальних громад, можливості та особливості
 • Проблеми, які виникають в ході реформи, віруси дестабілізації. Перспектива завершення реформи

«Права людини на рівні місцевої громади»

 • поняття та особливості муніципально-правового статусу особистості в Україні
 • обговорення муніципальних прав людини як члена територіальної громади, визначенню конституційно-правової регламентації цих прав та особливостей їх реалізації, виявленню недоліків та прогалин в законодавчому регулюванні окремих муніципальних прав
 • переваги і недоліки корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

«Інструменти захисту прав людини в умовах гуманітарної кризи в Україні»

 • участь територіальної громади та осіб, які її представляють, в ухваленні рішень на місцевому рівні та моніторингу діяльності місцевої влади є однією із запорук демократичних реформ, які зараз відбуваються в Україні. 
 • активізація та підвищення потенціалу місцевих громад для ефективного використання процедур впливу на вирішення проблем, які представляють суспільний інтерес на місцевому рівні

«Інтегрування принципу рівних прав та можливостей і дотримання принципу недискримінації у місцеві ініціативи в умовах вирішення конфлікту»

 • Економічна участь і кар’єрні можливості
 • Освіта
 • Здоров’я і виживання
 • Політичні права і можливості