“16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства”—2020

Кожного року в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Починається ця кампанія з Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок,  який припадає саме на 25 листопада. 

Період кампінії, що триває 16 днів, також містить в собі наступні важливі дати: 

 • 1 грудня – Всесвітній  день боротьби зі СНІДом
 • 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством
 • 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями
 • 5 грудня – Міжнародний день волонтера
 • 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі
 • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
 • 10 грудня – Міжнародний день прав людини

Таким чином, ці важливі дати створюють собою своєрідний ланцюжок, який поєднує боротьбу з насильством проти жінок та боротьбу за права людини, говорячи нам про те, що ці два поняття не можна розділяти.

В Україні досі кожна четверта жінка страждає від домашнього насилля. Насилля не має соціальних, економічних чи національних кордонів.  Терплячи моральне насильство (часто навіть цього не помічаючи),  людина втрачає себе, втрачає свою волю та ламається. Фізичне насильство руйнує здоров’я, гідність та безпеку своїх жертв, але при тому лишається майже непоміченим через те, що в нашому суспільстві заведено замовчувати ці випадки. Замовчувати через страх бути засудженими. Замовчувати через те, що жертви не знають куди звернутись, щоб зупинити аб’юзера. А ще, у нашому менталітеті, на жаль,  вважається нормальним не виносити “сміття” з дому.

Ми маємо об’єднувати зусилля, маємо бути сміливими, щоб протидіяти цьому. Тема домашнього насилля, звісно, складна і болюча для всіх, але говорити про це потрібно. Говорити для того, щоб протидіяти насиллю. Говорити для того, щоб мінімізувати цю суспільну толерантність до будь яких проявів насильства. Говорити, щоб винести цю проблему на рівень держави. Ми разом прагнемо змінити цю жахливу статистику. Ми закликаємо об’єднатись та протидіяти  ґендерно обумовленому насильству разом з нами!


Every year in Ukraine, from November 25 to December 10, the International Campaign “16 Days of Activism against Gender-Based Violence” is held, which has been supported by the international community since 1991. The campaign begins with the International Day for the Elimination of Violence against Women, which is observed on November 25.

The 16-day campaign period also includes the following important dates:

 • December 1 – World AIDS Day
 • December 2 – International Day for the Abolition of Slavery
 • December 3 – International Day of Persons with Disabilities
 • December 5 – International Volunteer Day
 • December 6 – Anniversary of the Montreal Massacre
 • December 9 – International Anti-Corruption Day
 • December 10 – International Human Rights Day

Thus, these important dates create a symbolic sequence that combines in itself the fight against violence toward women and the fight for human rights, telling us that the two concepts cannot be separated.

In Ukraine, one in four women still suffers from domestic violence. Violence has no social, economic, or national boundaries. Suffering moral violence (often without even noticing it), a person loses themself, loses their will, and breaks down. Physical violence destroys the health, dignity, and safety of its victims, but it goes almost unnoticed because it is common in our society to keep silent about these cases. To remain silent for fear of being condemned. To remain silent because victims don’t know where to turn to stop the abuser. And yet, in our mentality, unfortunately, it is considered normal not to take the “garbage” out of the house.

We must join forces, we must be bold to counter this. The topic of domestic violence, of course, is complex and painful for everyone, but we need to talk about it. Speak in order to counteract violence. Speak in order to minimize this public tolerance for any manifestations of violence. Speak to bring this problem to the state level. Together we seek to change these terrible statistics. We call on you to unite and combat gender-based violence with us!